Disclaimer

Ondanks het feit dat de Van Paridon Groep uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de Van Paridon Groep vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. Van Paridon Groep gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stel